Учимся решат задачи на увеличение числа в несколко раз