Укыту процессынын еффектлылыгын кутру хм сыйфатын устеру