Структура задачи. Запис ее решения. Взаимосвяз условия и вопроса задачи