Воспитателное значение преподавания предмета математики