Занятие електива. Тема. Правила рационалного поведения в конфликте