Вид тор 9 и 11 классы


Төр, аның критерияләре темасы буенча тест-бирем 9, 11 сыйныф 2
СорауларЖавапларА Популяция нәрсәнең структур берәмлеге диеп йөртелә? 1 Ареал
Б Тышкы һәм эчке төзелешенең охшашлыгы 2 Генетик критерий
В Төр ареалның билгеле бер участогында яшәп узара серкәләнүче (аталанучы), башка популяцияләрдән өлешчә яки тулысынча аерылган, билгеле бер төр затлары җыелмасы. 3 Төр
Г Ирекле кушылып нәсел калдырырга сәләтле булган затлар җыелмасы 4 Морфологик критерий
Д Төр биләп торган территория 5 Кариотип
Е Һәр төр үзенә генә хас хромосомалар җыелмасына ия 6 Популяция
Ж Эволюциянең элементар берәмлеге 7 Биохимик критерий
ЗБер төрнең барлык затлары да бер үк төрле хромосомалар җыелмасыны ничек йөртелә? 8 Географик критерий
Төр, аның критерияләре темасы буенча тест-бирем 9, 11 сыйныф 3
СорауларЖавапларА Бер төрнең барлык затлары да бер үк төрле хромосомалар җыелмасыны ничек йөртелә? 1 Төр
Б Төр биләп торган территория 2 Морфологик критерий
В Төр ареалның билгеле бер участогында яшәп узара серкәләнүче (аталанучы), башка популяцияләрдән өлешчә яки тулысынча аерылган, билгеле бер төр затлары җыелмасы. 3 Ареал
Г Ирекле кушылып нәсел калдырырга сәләтле булган затлар җыелмасы 4 Генетик критерий
Д Тышкы һәм эчке төзелешенең охшашлыгы 5 Кариотип
Е Һәр төр үзенә генә хас хромосомалар җыелмасына ия 6 Популяция
Ж Эволюциянең элементар берәмлеге 7 Физиологик критерий
ЗПопуляция нәрсәнең структур берәмлеге диеп йөртелә? 8 Биохимик критерий
Төр, аның критерияләре темасы буенча тест-бирем 9, 11 сыйныф 4
СорауларЖавапларА Төр биләп торган территория 1 Төр
Б Бер төрнең барлык затлары да бер үк төрле хромосомалар җыелмасыны ничек йөртелә? 2 Морфологик критерий
В Төр ареалның билгеле бер участогында яшәп узара серкәләнүче (аталанучы), башка популяцияләрдән өлешчә яки тулысынча аерылган, билгеле бер төр затлары җыелмасы. 3 Ареал
Г Һәр төр үзенә генә хас хромосомалар җыелмасына ия 4 Генетик критерий
Д Тышкы һәм эчке төзелешенең охшашлыгы 5 Кариотип
Е Ирекле кушылып нәсел калдырырга сәләтле булган затлар җыелмасы 6 Популяция
Ж Эволюциянең элементар берәмлеге 7 Биохимик критерий
ЗПопуляция нәрсәнең структур берәмлеге диеп йөртелә? 8 Физиологик критерий
Төр, аның критерияләре темасы буенча тест-бирем 9, 11 сыйныф 5
СорауларЖавапларА Бер төрнең барлык затлары да бер үк төрле хромосомалар җыелмасыны ничек йөртелә? 1 Төр
Б Ирекле кушылып нәсел калдырырга сәләтле булган затлар җыелмасы 2 Ареал
В Төр ареалның билгеле бер участогында яшәп узара серкәләнүче (аталанучы), башка популяцияләрдән өлешчә яки тулысынча аерылган, билгеле бер төр затлары җыелмасы. 3 Морфологик критерий
Г Төр биләп торган территория 4 Генетик критерий
Д Тышкы һәм эчке төзелешенең охшашлыгы 5 Кариотип
Е Һәр төр үзенә генә хас хромосомалар җыелмасына ия 6 Популяция
Ж Эволюциянең элементар берәмлеге 7 Географик критерий
ЗПопуляция нәрсәнең структур берәмлеге диеп йөртелә? 8 Экологик критерий
Төр, аның критерияләре темасы буенча тест-бирем 9, 11 сыйныф 6
СорауларЖавапларА Бер төрнең барлык затлары да бер үк төрле хромосомалар җыелмасыны ничек йөртелә? 1 Төр
Б Төр биләп торган территория 2 Ареал
В Төр ареалның билгеле бер участогында яшәп узара серкәләнүче (аталанучы), башка популяцияләрдән өлешчә яки тулысынча аерылган, билгеле бер төр затлары җыелмасы. 3 Географик критерий
Г Ирекле кушылып нәсел калдырырга сәләтле булган затлар җыелмасы 4 Биохимик критерий
Д Тышкы һәм эчке төзелешенең охшашлыгы 5 Кариотип
Е Һәр төр үзенә генә хас хромосомалар җыелмасына ия 6 Популяция
Ж Эволюциянең элементар берәмлеге 7 Морфологик критерий
ЗПопуляция нәрсәнең структур берәмлеге диеп йөртелә? 8 Генетик критерий
Төр, аның критерияләре темасы буенча тест-бирем 9, 11 сыйныф 7
СорауларЖавапларА Бер төрнең барлык затлары да бер үк төрле хромосомалар җыелмасыны ничек йөртелә? 1 Биохимик критерий
Б Төр биләп торган территория 2 Төр
В Төр ареалның билгеле бер участогында яшәп узара серкәләнүче (аталанучы), башка популяцияләрдән өлешчә яки тулысынча аерылган, билгеле бер төр затлары җыелмасы. 3 Экологик критерий
Г Ирекле кушылып нәсел калдырырга сәләтле булган затлар җыелмасы 4 Генетик критерий
Д Тышкы һәм эчке төзелешенең охшашлыгы 5 Кариотип
Е Һәр төр үзенә генә хас хромосомалар җыелмасына ия 6 Популяция
Ж Эволюциянең элементар берәмлеге 7 Ареал
ЗПопуляция нәрсәнең структур берәмлеге диеп йөртелә? 8 Морфологик критерий
Төр, аның критерияләре темасы буенча тест-бирем 9, 11 сыйныф 8
СорауларЖавапларА Бер төрнең барлык затлары да бер үк төрле хромосомалар җыелмасыны ничек йөртелә? 1 Төр
Б Эволюциянең элементар берәмлеге 2 Морфологик критерий
В Төр ареалның билгеле бер участогында яшәп узара серкәләнүче (аталанучы), башка популяцияләрдән өлешчә яки тулысынча аерылган, билгеле бер төр затлары җыелмасы. 3 Ареал
Г Ирекле кушылып нәсел калдырырга сәләтле булган затлар җыелмасы 4 Генетик критерий
Д Тышкы һәм эчке төзелешенең охшашлыгы 5 Кариотип
Е Һәр төр үзенә генә хас хромосомалар җыелмасына ия 6 Популяция
Ж Төр биләп торган территория 7 Географик критерий
ЗПопуляция нәрсәнең структур берәмлеге диеп йөртелә? 8 Биохимик критерий
Төр, аның критерияләре темасы буенча тест-бирем 9, 11 сыйныф 9
СорауларЖавапларА Бер төрнең барлык затлары да бер үк төрле хромосомалар җыелмасыны ничек йөртелә? 1 Төр
Б Төр биләп торган территория 2 Морфологик критерий
В Төр ареалның билгеле бер участогында яшәп узара серкәләнүче (аталанучы), башка популяцияләрдән өлешчә яки тулысынча аерылган, билгеле бер төр затлары җыелмасы. 3 Географик критерий
Г Ирекле кушылып нәсел калдырырга сәләтле булган затлар җыелмасы 4 Генетик критерий
Д Тышкы һәм эчке төзелешенең охшашлыгы 5 Кариотип
Е Һәр төр үзенә генә хас хромосомалар җыелмасына ия 6 Популяция
Ж Эволюциянең элементар берәмлеге 7 Ареал
ЗПопуляция нәрсәнең структур берәмлеге диеп йөртелә? 8 Төр, аның критерияләре темасы буенча тест-бирем 9, 11 сыйныф 10
СорауларЖавапларА Бер төрнең барлык затлары да бер үк төрле хромосомалар җыелмасыны ничек йөртелә? 1 Төр
Б Төр биләп торган территория 2 Морфологик критерий
В Төр ареалның билгеле бер участогында яшәп узара серкәләнүче (аталанучы), башка популяцияләрдән өлешчә яки тулысынча аерылган, билгеле бер төр затлары җыелмасы. 3 Ареал
Г Ирекле кушылып нәсел калдырырга сәләтле булган затлар җыелмасы 4 Генетик критерий
Д Тышкы һәм эчке төзелешенең охшашлыгы 5 Кариотип
Е Һәр төр үзенә генә хас хромосомалар җыелмасына ия 6 Популяция
Ж Эволюциянең элементар берәмлеге 7 ЗПопуляция нәрсәнең структур берәмлеге диеп йөртелә? 8 Төр, аның критерияләре темасы буенча тест-бирем 9, 11 сыйныф 11
СорауларЖавапларА Төр биләп торган территория 1 Кариотип
Б Бер төрнең барлык затлары да бер үк төрле хромосомалар җыелмасыны ничек йөртелә? 2 Морфологик критерий
В Төр ареалның билгеле бер участогында яшәп узара серкәләнүче (аталанучы), башка популяцияләрдән өлешчә яки тулысынча аерылган, билгеле бер төр затлары җыелмасы. 3 Ареал
Г Ирекле кушылып нәсел калдырырга сәләтле булган затлар җыелмасы 4 Генетик критерий
Д Тышкы һәм эчке төзелешенең охшашлыгы 5 Төр
Е Һәр төр үзенә генә хас хромосомалар җыелмасына ия 6 Популяция
Ж Эволюциянең элементар берәмлеге ЗПопуляция нәрсәнең структур берәмлеге диеп йөртелә?

Приложенные файлы


Добавить комментарий