Зерлну очен тестлар


9 нчы сыйныфларда имтиханга әзерләнү өчен тестлар
А1 Кайсы сүздә ъ билгесе аеру функциясен үти?
1) игътибар
2) вәгъдә
3) бишъеллык
4) мәгърифәтА2 Түбәндәге сүздә нинди хәреф төшеп калган?
Сәл...мәтлек
1) ә
2) а
3) я
4) э
А3 Кайсы рəттə бирелгəн сүзлəр сызыкча аша язылалар?
1) ак (кош), сабан (туй), гөл (җимеш)
2) эт (шомырты), тимер (юл), каен (җилəге)
3) табак (савыт), ут (су), ата (ана)
4) ал (япкыч), кул (яулык), көн (чыгыш)
А4 Нинди сүз тамырдан, ясагыч, модальлек һәм бəйлəгеч кушымчалардан тора?
1) сайлаучылар
2) кибетченең
3) авылдашларыбыз
4) китапханәләрнеА5 Сүзтезмəдəге сыйфатларның дəрəҗəлəрен билгелəргə.
Яшькелт күлмәк, сусыл алма, җылымса аш, күгелҗем офык.
1) гади (төп) дəрəҗəдə
2) чагыштыру дəрəжəсендə
3) артыклык дəрəжəсендə
4) кимлек дəрəҗəсендə
А6 Билгесез үткəн заман хикəя фигыль ясаучы кушымчалар рəтен билгелəргə.
1) -ды, -де, -ты, -те
2) -ачак, -əчəк, -ячак, -ячəк
3) -ган, -гəн, -кан, -кəн
4) -ыр, -ер, -ар, -əр, -р
А7 Исем сүзтезмə кергəн рəтне билгелəргə.
1) əнине сөю, мəктəпне ярату
2) җылы кояш, сөйкемле укучы
3) ахырдан алтынчы, кырыйдан икенче
4) сөйлəгəнчə эшлəү, бəйрəмчə матурА8 Нарат җиләге йөзем җиләге шикелле сабакка тезелеп үсә бит ул! (Э.Касыймов)
Бу җөмләдә нарат җиләге нинди җөмлә кисәге булып килә?
1) тәмамлык
2) ия
3) хәл
4) аергычА9 Түбәндәге җөмләләрдән гади җөмләне күрсәтергә.
1) Минем, берәүдән дә курыкмыйча, аның белән сөйләшеп торасым килә.
2) Кызарып кояш чыкканда, уйсу җирдә су кибә.
3) Кайчан әйтсәң, шул вакытка килермен.
4) Бер-ике көн ява да, аннары, матур булып, кояш чыгып җитә.
А10 Кем үзен тыйнак тота, аны һәрчак хөрмәт итәләр. Бу җөмлә мәгънәсе ягыннан нинди?
1) иярчен ия
2) иярчен хәбәр
3) иярчен тәмамлык
4) иярчен аергычА11 Җөмлə башында килеп, көчле басым белəн əйтелгəндə, эндəш сүздəн соң нинди тыныш билгесе куела?
1) сызык
2) өтер
3) сорау
4) өндəүА12 Биредә (…) балалар янында (…) анага күңелле булып китте. Бу җөмләдә нинди тыныш билгеләре куела?
1) сызыклар
2) ике нокта
3) өтерләр
4) нокталы өтерА13 Җөмләдә тыныш билгесенең куелышы кайсы вариантта дөрес күрсәтелгән?
Мин (...) туган җиремнең сөекле баласы (...) чит илдә шуны аңладым (...) минем өчен туган ил (...) иң изге нәрсә.
1) сызык, сызык, өтер, өтер
2) өтер, өтер, ике нокта, сызык
3) өтер, өтер, нокталы өтер, сызык
4) өтер, өтер, сызык, сызыкА14 Кайсы вариантта өтерләр куелырга тиешле урындагы саннар дөрес күрсәтелгән?
Сугыш бетеп (1) бер ел узгач (2) кайтты ул (3) минем кара егетем (4) минем Бәхетгәрәем. (Ә.Еники)
1) 2, 4
2) 2, 3, 4
3) 1, 2, 3, 4
4) 1, 2, 4
А15 Түбәндәге җөмләдә калын хәрефләр белән бирелгән сүзнең дөрес тәрҗемәсен табыгыз.
Когда приехала бабушка, мы испекли вкусный пирог.
1) кыздырдык
2) пешердек
3) ясадык
4) пешердеА16 Җөмләнең башы булырлык татарча вариантны күрсәтегез.
... , все выбежали на улицу.
1) Җәй салкын булганга
2) Син әйткәннән бирле
3) Ул кычкыргач
4) Кайчан килерсеңА17 Җөмләнең дөрес тәрҗемәсен табыгыз.
Синең бурыч бирәсең бар.
1) Ты должен отдать долг.
2) Тебе надо было отдать долг.
3) Тебе можно отдать долг.
4) Тебе надо отдать долг.
А18 Фразеологизмның дөрес тәрҗемәсен табыгыз.
Үз сүзендә тору
1) стоять на своем
2) дать слово
3) начать разговор
4) болтать лишнего

Приложенные файлы


Добавить комментарий