Ж ж


Чтобы посмотреть презентацию с оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов:

жа – жы – жо – жуже – жи – жө – жүмерге-жил ужудук-чу суг-жусадыг-жы тудуг-жу тараа-жы Ж ж Салгал. Алдарлыг тудугжу Шожун-оол кыраан. Оглу Хаажык ооӊ мергежилин салгаар. Хаажыктыӊ дуӊмазы база тудугжу болур. Тудугжу алышкылар эки ажылдаар. Оларныӊ туткан бажыӊынга башкылар чурттаар.Салгал – уламчылаар, мергежил – ажыл. жа – жаа жы – жыы жо – жоо жу – жууже – жээ жи – жии жө – жөө жү – жүүкажаа үжүк кажык кижикөжээ бижик кежик дөжек{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}аыоуэиөүлмнӊрбвгджзепктшсчЖж Чугаалап өөрен. Дүрген чугаалава. Сөстерни кончуг тода адап чугаала. Чугаалажып турар эжиӊ аажок дыӊзыг чугаалап турза, эжиӊни ажыр алгырып чугаалава. Оожум чугаалап эгелезиӊзе, эжиӊ база-ла оожум чугаалажып эгелээр. Чажындан эгелээш, кижизиг болуру чугула. А.А. Алдын-оолдуу-биле. ж

Приложенные файлы

  • pptx zh_zh
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий