Жину бырме класстан тыш чара

Батырлар даны м‰Sгелек!
Миргасимова Г.Т.,
ТР Б™гелм‰ муниципаль районы
МБГУ икенче лицейныS
татар теле k‰м ‰д‰бияты укытучысы

Максат
Укучыларны Б™ек Ватан сугышында катнашкан язучылар иGаты бел‰н таныштыру;
Сугыш аф‰тенеS k‰р кеше k‰р гаил‰ ™чен фаGига булуын т™шендер_;
Тынычлык с™юче ш‰хес т‰рбиял‰_.
УМК
Плакатлар
Батырлар даны м‰Sгелек!
Б™ек FиS_г‰
· 70 ел
Барысы да фронт ™чен, барсы да GиS_ ™чен!
Якташларыбыз
· илнеS каkарман уллары
Беркем д‰ берн‰рс‰ д‰ онытылмый
“М‰Sгелек ут” макеты ;
Б™ек Ватан сугышы чорын чагылдырган ‰д‰би ‰с‰рл‰р к_рг‰зм‰се;
Сугыш k‰м тыл ветераннары хакында альбомнар;
Балалар р‰семн‰ре.

Б‰йр‰м барышы
Магнитофон язмасында Левитан тавышы: “Внимание, внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза. Фашистская Германия, нарушив пакт о не нападении, вторглась на территорию Советского Союза.”
1нче алып баручы Тарихка тиSе булмаган Б™ек Ватан сугышы мен‰ шулай башланып кит‰. 1418 к™нг‰ сузылган д‰kш‰тле сугышныS никад‰р сузылачагын да, миллионнарныS яу кырыннан ‰йл‰неп кайтмаячагын да ‰ле беркем белми.
2нче алып баручы СугышныS беренче к™нн‰ренд‰ _к татар язучыларыннан иллел‰п кеше _зл‰рен фронтка чакырулы дип игълан итк‰н. К_п кен‰ язучыларыбыз фронт газеталары чыгаруда катнашкан. АларныS басылган k‰м басылмаган х‰б‰рл‰ре, уйлары, тел‰кл‰ре ерак аралардан безнеS к™нн‰рг‰ килеп Gитк‰н.
(С‰хн‰неS т™рле ягыннан аркаларына рюкзаклар аскан фронтка кит_че язучылар кер‰)
Фатих К‰рим
Юлбасарлар таптый Gиребезне,
Ватан сугышына мин кит‰м.
Мен‰
·балам. Син
·‰нк‰се аныS,
Балабызны тотып ант ит‰м:
СинеS ™чен, шушы балам ™чен,
Н‰селем ™чен, Туган ил ™чен,
Мылтык тотып баскан Gиремн‰н
Бер адым да читк‰ чигенм‰м...
( бала Gит‰кл‰г‰н ана)
Х‰йретдин М™G‰й
Мин й™р‰кт‰ антны сакладым,
Антым бел‰н илне якладым!
Илем ™чен булган к™р‰шт‰н д‰
Б™егер‰к н‰рс‰ тапмадым!
€хм‰т Ерик‰й
Мин барам м‰гър_р кыяныS
Ташын уерга;
ДиSгез Gырын ташка уеп
Язып куярга.
Батыр егет баскан Gирд‰н
Дошман _тм‰г‰н;
^лг‰нд‰ д‰ кулларыннан
Байрак т™шм‰г‰н.
Абдулла Алиш
К™р‰ш бел‰н тудык, к™р‰ш бел‰н
Кер‰без д‰, ахры, каберг‰.
Язган ик‰н соSгы сулышыбызны
Илебез б‰хете ™чен бирерг‰.
Гадел Кутуй
И туган ил, и матур ил,
КалдыS безд‰н еракта,
КалсаS да безд‰н еракта,
К_Sелд‰ син k‰р чакта.
СуыS т‰мле, кырыS ямьле,
Шифалы kаваларыS,
Сугышларда дан казанды
СинеS батыр улларыS.
(“Солдатлар” Gыры. Р.€хм‰тGанов шигыре, Р. €хм‰диев к™е)
1нче алып баручы 15нче февраль – соSгы сулышына кад‰р фашист ерткычларга каршы аяусыз к™р‰ш алып барган, сугышчан батырлыкны ‰д‰би батырлыкка ‰верелдерг‰н, легендар “Моабит д‰фт‰рл‰рен” б_л‰к итк‰н, лирик Gырлары, утлы- т™тенле, ялкынлы поэмалары, балладалары k‰м публицистик ‰с‰рл‰ре бел‰н дан казанган герой–шагыйрь Муса F‰лилне иск‰ алу к™не.
“Кызыл ромашка” шигырен с‰хн‰л‰штер_

Ирт‰нге таS нурыннан
Уянды ромашкалар.
Елмаеп, х‰л сорашып,
К_зг‰-к_з караштылар.
Назлады Gил аларны
Тибр‰теп ак чукларын,
ТаS сипте ™сл‰рен‰
Хуш исле саф чыкларын.
Ч‰ч‰кл‰р, к‰епл‰не,
Fай гына селкендел‰р.
j‰м кин‰т шунда гаG‰еп
Бер яSа х‰л к_рдел‰р.
Ерак т_гел моSаеп
Утыра ромашка кызы,
Тик чуклары ак т_гел,
Кан шикелле кып-кызыл.
Ромашкалар бар дак,
Аерылмый бер-беренн‰н;
Ничек болай бер_зе
Ул кызылдан киенг‰н?
€йттел‰р: “Син, сеSелк‰й,
Ник _зг‰рдеS? Нишл‰деS?
Ниг‰ кызыл чукларыS?
Нид‰н алсу т™сл‰реS?”
‰йтте кызыл ромашка:
“т™нл‰ минем яныма
Ятып батыр сугышчы
Атты доманнарына.
Ул бер_зе сугышты
Унбиш укчыга каршы:
Чигенм‰де, тик таSда
Яраланды кул башы.
АныS батыр ал каны
Тамды минем чукларга.
Минем кызыл к_лм‰гем
Бик охшады Чулпанга.
Егет китте, мин калдым
Канын саклап чугымда,
К™н д‰, аны сагынып,
Балкыйм мин таS нурында”.
2нче алып баручы Еллар уза, д™ньяга яSа буыннар кил‰. 15нче февральд‰ без меSл‰г‰н ата-ана газиз улларын югалткан , €фган, Чечня Gирл‰ренд‰ сугыш кырында k‰лак булган, х‰б‰рсез югалган якташларыбызны иск‰ алабыз.

Укучы
Мин зиратка кер‰м,
Алда- каберлекл‰р...
Бер‰_, ик‰_, ™ч‰_... егерме...
Тукта, кызыл Йолдыз куелганы
Солдат каберлеге т_гелме?
Яшь агачлар _с‰ ™стенд‰,
Ак ч‰ч‰кле венок куелган.
‰исеме, Gуелмаслык итеп,
м‰рм‰р ташка тир‰н уелган.
Якынрак килеп укыйм,
Дулкынлана минем й™р‰гем.
Мондый тыныч к™нд‰ ник _лде ик‰н?-
Мин ни уйларга белм‰дем.
1нче алып баручы Солдат сугышны сайламый. Ул сугышны игълан итми. Ул бары тик, бирг‰н антына k‰м х‰рби бурычына тугрылыклы булып, халык k‰м Ватан исеменн‰н бирелг‰н боерыкларны гына _ти. АныS каkарманлыгы k‰м Ватанга м‰х‰бб‰те н‰къ шунда к_рен‰.
Изге Gиребезне илбасарлардан саклап калган , аныS иминлеге ™чен гомерл‰рен д‰ кызганмаган Ватан сугышы каkарманнарыныS якты ист‰леге безнеS к_Sелл‰рд‰.
Укучы
Яшен уты катыш давыл _тте,
К_к к_кр‰теп, ялкын яудырып.
Давыл тынды, б™ек FиS_ данын
БезнеS кулыбызда калдырып.
FиS_ данын, илнеS салютларын
Гасырларга алып барырбыз.
Без – яшь буын, сугыш батырларын
Х™рм‰т бел‰н иск‰ алырбыз.
70 тапкыр язлар кил‰,
FиS_ г™лл‰рен‰ т™ренеп.
Илебезд‰ тик тынычлык булса,
Яш‰р халкым, яш‰р с™енеп.
Шатлык бел‰н яш‰_ насыйп булсын,
К_кл‰ребез аяз булсыннар.
Матур тормыш ™чен к™р‰ш барсын,
Тыныч таSнар сызлып атсыннар.
( С‰хн‰г‰ вальс биюче кызлар чыга)
1нче алып баручы С_зебезне йомгаклап, шуны ‰йт‰се кил‰: Б™ек Ватан сугышы, €фган, Чечня сугышлары соSгылары булсын.
2нче алып баручы Яу кырында тыныч, матур тормыш ™чен гомерл‰рен кызганмаган, фронтларда k‰лак булган якташларыбызны онытмыйк k‰м яш‰_неS кадерен белеп яшик.
(“j‰рвакыт булсын кояш” Gыры. Тынычлык к_г‰рченн‰ре очыру.)
Приложенные файлы


Добавить комментарий