Жирд мина ни кирк-кирк 1 1


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fыр 7 бала

1.а.б -Ис‰нмесез,х‰ерле кич, х™рм‰тле тамашачылар!

2.а.б СезнеS Gылы карашлардан
Залыбызга иSсен нурлар!
Берл‰штерсен к_нелл‰рне
Таныш моSнар, яSа Gырлар!

1.а.б Ист‰ калсын бу очрашу,
Бер к_реш_ – бер гомердер.
Тагын бер кат с‰лам сезг‰!
К_Sелле ял! Х‰ерле кич!

2.а.б Х™рм‰тле тамашачылар! СезнеS игътибарга б™ек шагыйребез Габдулла ТукайныS 130 еллык юбилее уSаеннан туган телебезг‰ багышлап укучылар к™че бел‰н ‰зерл‰нг‰н концерт программасын т‰къдим ит‰без
Р‰хим итеп карагыз.

1.а.б Халкым бер тумыш к™ненд‰ д‰
Тукаен онытмады.
Без – “ Туган тел” д‰н туганнар,
Без – Тукай оныклары

Туган тел Gыры

2 а.б. Син ис‰н булсан,
Халкым да яш‰р.
И туган телем,
^с kаман, яш‰р.
1 .а.б.Татар д™ньясы быел с™екле шагыйребез Габдулла ТукайныS 130 еллыгына ‰зерл‰н‰. €йе, халкыбыз яш‰г‰нд‰, телебез д‰, Тукаебыз да яш‰р.Без милл‰тебезнеS юкка чыкмавын, тир‰-якта татар теленеS, милли к™йл‰ребезнеS яSгырап торуын телибез.

Илгиз-Gыр
1.а.б Без бер илнеS балалары,
Барыбыз да дуслар без.
Татарлар, чуваш, марилар
Башкортлар k‰м руслар – без!
2. а.б.Х™рм‰тле тамашачылар! СезнеS игътибарыгызга рус биюен т‰къдим ит‰без.

Рус биюе
1 а.б Якты исем кил‰ дастаннардан,
Милли моSнар кил‰ _тк‰нн‰н.
Без тумыштан “Туган тел”г‰ гашыйк,
Туган Gирг‰ гашыйк к_пт‰нн‰н.
2.а.б Габдрахманов Ислам башкаруында Gыр “Матур булсын”

Ислам-Gыр
1.а.б С‰хн‰ артында кемн‰р шау – г™р кил‰ анда?
2 а.б 2 класс укучылары биеп к_рс‰т‰без дип ашкынып й™рил‰р иде.
1 а.б Эх матур итеп биючелэрне к_рс‰м, _зеннэн – _зе биюг‰ кушылып биеп кит‰се кил‰. €йд‰, тизр‰к с‰хн‰г‰ чакырыйк ‰ле _зл‰рен
2а.б 2 сыйныф укучылары шаян бию т‰къдим ит‰л‰р

“Спортивный”- 2 класс
1.а.б Куллар тис‰ туфрак алтын була,
Тирл‰р тамса шыта г™л булып.
Б_л‰к итеп сезг‰ Gыр бир‰без,
К_Sелегезд‰ калсын моS булып.
2.а.б. Fырлый Фаткырахманова Раил‰ “Кыр казы ”

Раил‰-Gыр “Чиш쉔
1 а.б Кызларыбыз Gыр – биюг‰ бик оста. Кир‰к ик‰н ™здереп Gырлыйлар, кир‰к булса й™р‰кл‰рне Gилкендереп биил‰р.
2 а.б j‰р кешенен к_Sелен биеп уят,
БиюеSн‰н бар д™ньяга шатлык тарат.
Шат музыка яSгырасын б™тен Gирг‰
Тартынмыйча чык уртага, бие ‰йд‰.
1.а.б.
^зб‰к биюе
1.Сезд‰ тула басалармы?
Безд‰ тула басалар.
2.Сезд‰ ничек, безд‰ шулай-
Fырлап к_Sел ачалар.
1а.б..Дин‰ k‰м Алис‰ Гали‰хм‰товалар Gырлый. “Тылсымлы с_зл‰р”З™лфия МинkаGева с_зл‰ре k‰м к™е

Дин‰, Алис‰- Gыр

1.а.б , быелгы 1 сыйныфлар безне уздырырлар ахырысы.
2.а.б Кит ‰ле,булмаганны, каян сезг‰ Gит‰ алсыннар инде алар
1.а.б Алай дим‰, берк™нне бию ™йр‰н‰ башлаган идек , без д‰ биибез дип чат ябыштылар.
2.а.б Шуннан нишл‰дегез инде ?
1.а.б Нишлик инде, берг‰л‰п биерг‰ туры килде инде
2.а.б 1 k‰м 2 нче сыйныф малайлары башкаруында Б™ркетл‰р биюе.


Бию-“Б™ркетл‰р”
1.а.б , ни арада барысыны да ™лгер‰ бу Илгиз? 5 к‰ ген‰ укый, бии д‰, Gырлый да, телг‰ д‰ т™шеп калганнардан т_гел.
2.а.б Шулай , бер булганнан барысы да була шул. €ле ул курайда да уйный

1.а.б k‰м 2.а.б Р‰хим итеп тыSлагыз!
Илгиз Курай

а.б.-€ле концерт башланды гына инде берсенн‰н-берсе матур номерлар к_рен‰ башлады.

а.б.-€й, с‰л‰тнеS чиге юк дил‰р бит. Д™рес ик‰н.

а.б.-Карале, син _зеS я Gырлый, я бии бел‰сеSме соS?

а.б -Нишл‰п белм‰ск‰, эчемн‰н ген‰ Gырлыйм , кеше к_рм‰г‰нд‰ ген‰ биим д‰ мин

а.б -€й, ярар инде, сине башка вакытта биетербез. € х‰зер кызлар биесен ‰ле. Р‰хим итегез, кызлар!
С‰хн‰д‰ “Самбо” биюе

“Самбо”-бию
1.а.б Туган Gирд‰ ‰ти-‰ни ян‰ш‰сенд‰ яш‰_д‰н д‰ олы б‰хет бармы ик‰н ул? Ирт‰н йокыдан торуга, якты кояштай назлы карашлы ‰ниеS каршыSда елмаеп торса, авыр чакларда корыч куллы ‰тиеS ярд‰мг‰ ашыкса, шуннан да зур б‰хетнеS булуы м™мкин т_гел.
2.а.
1.а.б k‰м 2 а.б Р‰хим ит, Ралин‰!

Ралин‰-Gыр “€тием”
1.а.б , синеSч‰ чын ир-егетл‰р ягъни дженльменнар нинди булырга тиеш?
2.а. б Ой, ...................., син мине бик уSайсыз х‰лд‰ калдырдыS бит ‰ле. Минемч‰, чын ир-егет кеше k‰рвакыт хатын-кызга карата ягымлы, ‰д‰пле булырга тиеш. Комплемент ясый белерг‰ д‰ тиеш дип уйлыйм мин.
1.а.б , ‰йд‰ залда утырган апалардан сорыйбыз!?
2.а.б. Сорап тормыйк, к_пме хатын-кыз, шул х‰тле жавап булачак. € синеSч‰ кемн‰р алар - дженльменнар?
-Алармы? Алар х‰зер с‰хн‰г‰ чыгачак егетл‰р. Алкышлар бел‰н каршы алыгыз.
“Дженльменнар ” бию

1.а.б F‰йг‰ д‰ к_п калмады инде, тизд‰н каникуллар да Gит‰р.
2.а.б . Без ген‰ т_гел, Азалия д‰ сагынган G‰йне. Fыры да шул турыда.
1. а.б Fырлый Мусина Азалия. “F‰йнеS матур аяз таSнарында”
Азалия-Gыр “F‰йнеS матур аяз таSнарында”
1.а.б Мин мил‰темнеS моSлы Gырларына,д‰ртле биюл‰рен‰ гашыйк.. Д‰ртле бию к™е яSгыраса,аяклар _зл‰ренн‰н _зл‰ре тыпырдый башлый.
2.а.б. € ник тыелып торырга ‰ле?! €йд‰, биибез.
Бию “ Ой, Вася, Василек”
Данил шигырь
1.а.б Ал да булыр чагыбыз
Г™л д‰ булыр чагыбыз
Без биеми кем биесен-
БезнеS шундый чагыбыз.
2.а.б Удмурт халык биюе “Ике читек- бер кием”
Бию “ Два сапога-пара”
Илгиз. Fырла, Gырла, дип ‰йт‰сез
Сезг‰ нинди Gыр кир‰к?
2. а.б €лл‰ _зеS GырлыйсыSмы, Илгиз?
Илгиз Юк ла! Мин Gырладым бит инде
2 а. б. €йд‰ алайса, Раил‰ бел‰н Ралин‰не Gырлатыйк.
Илгиз Ш‰п фикер. Азат абый аларга ике тавышка Gыр ™йр‰тте. Шуны Gырласыннар ‰ле.
2.а.б €хм‰т Ф‰йзи с_зл‰ре, татар халык к™е “Умырзая”

Раил‰, Ралин‰ – Gыр “Умырзая”
1.а.б ^ск‰ч безнеS егетл‰р
Кыю солдат булырлар
2.а.б Солдат булып,моряк булып
ДиSгезл‰рд‰ й™з‰рл‰р.
1.а.б Чын солдатка охшаганнар
Куанып туймый к_Sел
2.а.б Атлыйлар алар – тип- тигез
Сокланмый м™мкин т_гел
1.а.б С‰хн‰д‰- булачак солдатларыбыз.
Моряк биюе
1.а.б СеSлем булгач, ‰й с™ендем мин
Б_генгед‰й ‰ле исемд‰ дип кем Gырлый бел‰сеSме?
2.а.б Булат бел‰н Дил‰ Нигматуллиннар Gырлый бит аны.
1а.б €йе шул.€лл‰ _зл‰ре д‰ килг‰нн‰рме?
2.а.б Юк,_зебезнекел‰р д‰ алардан ким Gырламый.Бел‰сегез кил‰ме кемн‰р ик‰нен?
1.а.б Ринат k‰м Ландыш С‰л‰хетдиновларны с‰хн‰г‰ чакырабыз.

Ландыш, Ринат – Fыр “Елмаю”
1.а.б Без к_п милл‰тле Татарстан Gиренд‰ яшибез. ^зебезнеS татар булуыбыз бел‰н горурланабыз. Л‰кин , башка халыкларныS гореф-гад‰тл‰ре, бию- Gырлары безг‰ ят т_гел, киресенч‰, без аларны бик р‰х‰тл‰неп ™йр‰н‰без, k‰м матур итеп биибез.

Бию “Молдаван”
1.а.б Зур м‰кт‰пл‰рд‰ге кебек музыка т_г‰р‰кл‰ре булмаса да, кайбер уен коралларында да уйнарга ™йр‰нерг‰ тырышабыз.
2 а.б.. Шулай булмыйча, без кемн‰н ким. €ле ярый ™йр‰терг‰ Азат абый бар.
1.а.б .Х‰зер сезнеS алда кашыкчылар чыгыш ясый,
(Кашыкчылар чыгышы)

Кашыклар
1.а.б Эх, дуслар, к_рс‰гез ик‰н с‰хн‰ артындагы тамашаны, _зе бер концерт...... Кем с_зл‰ремне онытмасам гына ярар иде дип тырыша -тырыша Gыр кабатлый, кем х‰р‰к‰тл‰р эшли...
2.а.б Кыскасы, алар х‰зер чыгыш ясарга ‰зерл‰н‰л‰р. €йд‰гез эле алкышлап каршы алыйк узл‰рен. Дуслар,с‰хн‰д‰ “Джайв»биюе
Бию “ Джайв»

111
Ислам шигырь
“Татар егетл‰ре” биюе
1 а.б Х™рм‰тле тамашачылар!Х‰зер мин сезг‰ табышмак ‰йт‰м. Fавабын белс‰гез, кычкырып ‰йтерсез.
К_Sелегезг‰ - юаныч,
К_Sелегезг‰ - куаныч,
Н‰рс‰ ул?
€йе, д™рес, Gыр.
2 а.б Сандугачлы аяз таS атканда,
Кояш сиб‰ алсу таSнарын.
К_Sелг‰ д‰рт, й™р‰кк‰ ямь бир‰
ТыSласак без татар Gырларын.
1.а.б Фаткырахманова Раил‰, k‰м Мусина Азалия башкаруында –Gыр “ Чиш쉔

Раил‰, Азалия –Gыр “ Чиш쉔
1.а.б Яратабыз без милл‰тебезне, туган Gиребезне, аныS д‰ртле биюл‰рен, моSлы Gырларын, Сабантуй, Н‰_р_зл‰рен... Яратмасак, милли биюл‰ребезне ™йр‰нм‰с идек..
2.а.б К_р син, ничек булдырып биил‰р безнеS кызлар...

Лирик татар биюе
000
3 бала Gыр

Сизелмич‰ концерт _тте,  Барыбыз да бик кан‰гать.  Саубуллашыр вакыт Gитте,  МоSсуланмыйк без, G‰м‰гать.

Б_генгенеS г_з‰л бер мизгеле
К_Sелл‰рд‰ калсын уелып.
СоSгы кабат булмас, язган булса,
Г™рл‰шербез кабат Gыелып.

Юлларыгыз якты булсын, . Эшл‰регез бары уSсын. Шыгрым тулы клубларда  Кабат очрашырга язсын!Приложенные файлы


Добавить комментарий