Використання информацийно-комуникацийникх текхнологий на урокакх кхимийи. Презентация до статти


Чтобы посмотреть презентацию с оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов:

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ХІМІЇ.Цибулько Тетяна Сергіївнавчитель хіміїХлібодарівської ЗОШІ – ІІІ ступенівЧаплинського районуХерсонської області На думку доктора технічних наук, професора, академіка НАПНУ В.Ю.Бикова «на основі поєднання традиційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій навчання вдається значно ефективніше розвинути і примножити природні задатки і здібності людини. Використання цих технологій у процесі навчання створює додаткові умови і спричинює появу нових цілей та оновлення змісту освіти, дає змогу досягти значно більших результатів навчальної діяльності, забезпечити для кожного учня формування і розвиток їхньої власної освітньої траєкторії» Інформаційні і комунікаційні технології (ІКТ) – сукупність технологій, що дозволяють знаходити, збирати, обробляти, створювати, передавати та подавати інформацію, керувати і користуватися нею та сприяти різним формам комунікації. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, кого навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер. Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах уроку: Використання ІКТ на уроках:Готові програмні продукти(енциклопедії, навчальні програми,анімація, відеофрагменти, динамічні продукти) ; наприклад розгляд процесу електролітичної дисоціації, вивчення реакцій іонного обміну, де наочно, в русі представлені процеси, що відбуваються в розчині між іонами. Застосування слайд - фільмів (Power Point )-презентацій Наприклад: урок-презентація 7 клас « Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д.І. Менделєєва » 23-слайди. При створенні цієї презентації враховано всі етапи уроку, під час яких використовуються різні види роботи. Віртуальна лабораторія(віртуальні досліди, демонстраційні експерименти) Наприклад, при вивченні електрохімічної корозії учні протягом декількох хвилин можуть роздивитися механізм цього вкрай повільно протікає процесу. Застосування навчальних ігор Наприклад: при вивченні «Основних класів неорганічних сполук» (8 клас) - для формування умінь розрізняти приналежність речовин до певного класу можна використовувати гру "Хімічна захист“ Використання ІКТ на уроках хімії надає: Підсумок Дякую за увагу !

Приложенные файлы


Добавить комментарий