Жыйнак хм женке жомллр


Чтобы посмотреть презентацию с оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов:

Җыйнак һәм җәенке җөмләләр 1.Арба кузгалды. Көз җитте. 2.Сәгъди абзый белән без янәшә утырып киттек. Бер заман Бәдри абзый кайтты. (Г.Тукай “Исемдә калганнар”) Нәкый Исәнбәт (1899-1992) Китап – белем чишмәсе.Белем – байлык.Бит күрке – күз, Тел күрке – сүз.Белем –нур, Белмәү –хур. ҖӨМЛӘЛӘР ҖЫЙНАК ҖӘЕНКЕ 1. Көннәр озын. 2. Күбәләкләр чәчәкләргә кунып уйныйлар. 3. Умырзая чыккан. 4. Зәңгәр күлләрдә кошлар йөзә. 5. Карлар эреде. 6. Урман тын гына йокысыннан уяна. 7. Җылы яклардан күчмә кошлар кайта. 8. Без табигатькә сокланабыз. 9. Яңгырлар ява. 10. Болытлар йөзә. хатирә - истә калган хәлләр-вакыйгалар, воспоминаниечоңгыл – елга-күлләрдәге бик тирән чокыр, судагы төпсез урын, омутөянке – икенче исеме тал, тар гына яфраклы агач, ива Сүзлек эше Гади җөмләгә синтаксик анализ ясау тәртибе:1.Әйтү максаты ягыннан төре билгеләнә.2.Җыйнак яки җәенке икәне әйтелә.3.Бер составлы яки ике составлы булуы күрсәтелә.4.Тулы яки ким булуы әйтелә.5.Раслау яки инкарь булуы билгеләнә.6.Тиңдәш кисәкләре яки аерымланган кисәкләре булу-булмавы күрсәтелә.7.Гади җөмлә икәне әйтелә.8. Шартлы билгеләр ярдәмендә җөмлә кисәкләре буенча тикшерелә. Мин яр өстеннән елгага карап торам.(Ф.Яруллиннан) Бу – хикәя, җәенке, ике составлы, тулы, раслау, гади җөмлә.

Приложенные файлы


Добавить комментарий