Знакомство с методикой вмешателство или интервенция