Знче сыйныф рус торкемнре очен татар теленнн еш программасы


“Каралды” “Килешенде” “Раслыйм”
МБ җитәкчесе ГББМУ директор урынбасары ГББМУ 120 нче мәктәп директоры
________/ _____________ ________/ ______________ _______/ ______________
Беркетмә №______ Боерык№ ______
« » __________2013 ел « » _______2013 ел « » ____________ 2013 ел
Аерым фәннәрне тирәнтен үзләштерүгә нигезләнгән
120 урта гомуми белем бирү мәктәбе
Татар теленнән эш программасы3 нче А сыйныфы ( рус төркеме)
Җәләева А.М. 2 нче квалификацион категорияле укытучы Педагогик киңәшмәнең _____нче утырышында каралды « » __________________ 2013 ел
2013-2014 уку елыАңлатма язуы
Татар теле дәресләренә тематик план мәҗбүри Дәүләт минимумыннан чыгып, гомуми урта мәктәпнең башлангыч сыйныфлар программасына нигезләнеп төзелде.
Атнага 3 дәрес исәбеннән барлыгы 102 дәрес. Ф.Ф.Харисов, Ф.М.Хисамова, Ч.М.Харисова. “Татар теле” дүртьеллык башлангыч татар мәктәбенең 3 нче сыйныфы өчен дәреслек. Казан: Мәгариф нәшрияты, 2013.
Башлангыч мәктәпнең бурычы – укучыларны ана телен төшенеп, аңлап, закончалыкларына таянып һәм сөйләм ситуацияләренә туры китереп кулланырга өйрәтү. Моның өчен сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләрен дә (тыңлап аңлау, сөйләшү һәм сөйләү, уку һәм язу) үстерергә кирәк. Дәреслекләрдә материал коммуникатив юнәлешле итеп, ә укучыларның танып белү эшчәнлеге аралашу формасында оештырыла.
Татар теле укытуның төп максаты- башлангыч сыйныфлар ана телендә укырга, язарга өйрәнү, ана телен телдән һәм язма рәвештә дөрес һәм йөгерек куллану күнекмәләрен бирү.
Татар телен укыту, укыту прессында файдаланыла торган тел материаллары, күптөрле методик алымнар төп бурычныүтәүгә- укучыларны ана телендә укырга, язарга өйрәтүгә, аларга ана телен телдән һәм язма рәвештә дөрес куллану күнекмәләре, ана теле фәненең нигезләрен бирүгә юнәлгән булырга тиеш.
Практик өлеше
Чирек I II III IV
Эш төре
Диктант 1 2 2 1
Сочинение 1 - - -
Контроль диктант 1 1 1 1
Контроль күчереп язу - 1 1 1
Барлыгы 3 4 4 3
№ Тема Сәг.
саны Дәрес төре Кулланылган алымнар Контроль тикшерү төрләре Үзләштерелгән материалның нәтиҗәсен планлаштыру Өй эше Үткәрелү вакыты
План буенча Факт
Iчирек
1 Б.с.ү. “Беренче сентябрь” 1 Сөйләм телен үстерү Картина белән эш, сәнгатьле уку Сәнгатьле уку үзенчәлеген искә төшерү, иҗади мөмкинлекне үстерү Рәсем буенча өч җөмлә тезергә 2 Үткәннәрне кабатлау. Авазлар һәм хәрефләр 1 Кабатлау Күнегүләр эшләү, рәсем белән эш Хәреф һәм авазларны дөрес аеру Алфавитны кабатларга 3 Сузык Һәм тартык авазлар 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү, тәрҗемә эше, сәнгатле уку Сузык һәм тартык авазларны аеру Ун сүз язарга, сузыкларның астына сызарга 4 Калынлык һәм нечкәлек билгеләре 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү, табышмаклар чишү, уен ь, ъ билгеләренең кайда кайсын кулланырга икәнен белү ь,ъ билгеләре кергән сүзләр эзләргә 5 Сүзләрне иҗекләргә аеру 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү, кроссворд чишү, сорауларга җавап Сүзләрне иҗекләргә аера белү 14нче күнегү 6 Сүз басымы 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү, уен. Басым куелу үзенчәлегенә төшенү 17нче күнегү 7 Исем 1 Яна тема өйрәнү Рәсем белән эш, уен, ребурс чишү, күнегүләр эшләү Исемнең нинди сорауга җавап бирүен һәм җөмләдән исемнәрне аерып ала белү 21нче күнегү 8 Б.с.ү. “Без мәктәпкә барабыз” 1 Яна тема өйрәнү Хикәя төзү Хикәя язу Укучыларның иҗади фикерләү сәләтен үстерү Дәфтәргә язып бетерергә 9 Фигыль 1 Яна тема өйрәнү Рәсем белән эш, уен, ребурс чишү, күнегүләр эшләү Фигыльнең нинди сорауга җавап бирүен һәм җөмләдән исемнәрне аерып ала белү 26нче күнегү 10 Сыйфат 1 Яна тема өйрәнү Табышмаклар чишү, күнегүләр эшләү, ребурс чишү, уен Сыйфатның нинди сорауга җавап бирүен һәм җөмләдән исемнәрне аерып ала белү 31нче күнегү 11 Җөмләнең баш кисәкләре 1 Яна тема өйрәнү Рәсем белән эш, күнегүләр эшләү, тәрҗемә эше, сорауларга җавап Җөмләдән ия һәм хәбәрне таба белү 39нче күнегү 12 Сүзлек диктанты. Кабатлау 1 Белем- күнекмәләрне тикшерү Диктант язу, күнегүләр эшләү Сүзлек диктанты 47нче күнегү 13 Хаталар өстендә эш. Сүз турында гомуми төшенчә 1 Яна тема өйрәнү Сәнгатьле уку,сорауларга җавап, күнегүләр эшләү Хәрефләр һәм сүзне аера белү Биш җөмлә тезергә 14 Сүзләрнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү, сорауларга җавап Туры һәм күчерелмә мәгнәне аера белү 57нче күнегү 15 Б.с.ү. “Бакчада” 1 Яна тема өйрәнү Сорауларга җавап, диалог төзү Сочинение Дәфтәргә язып бетерергә 16 Бер мәгнәле һәм күп мәгнәле сүзләр 1 Яна тема өйрәнү Рәсем белән эш, күнегүләр эшләү, сүзлек эше, сорауларга җавап Күп мәгнәле сүз төшенчәсен аңлау Кагыйдә, бишәр мисал язып килергә 17 Синонимнар 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү, ребурс чишү, сәнгатле уку Синоним төшенчәсен аңлау, аларны таба белү Кагыйдә, 64нче күнегү 18 Омонимнар 1 Яна тема өйрәнү Рәсем белән эш, күнегүләр эшләү, сүзлек эше Синоним төшенчәсен аңлау, аларны аера белү Кагыйдә, 10 омоним сүз табарга 19 Антонимнар 1 Яна тема өйрәнү Табышмаклар чишү, күнегүләр эшләү, ребурс чишү Синоним төшенчәсен аңлау, аларны таба белү Кагыйдә, 72нче күнегү 20 Сүзлекләр турында төшенчә 1 Яна тема өйрәнү Мәглүмат бирү, сүзлек эше, күнегүләр эшләү Сүзлек төрләре һәм аларны куллану тәртибе белән хәбәрдар булу 80нче күнегү 21 Кабатлау дәресе. Сүз. 1 Материалны ныгыту Карточка белән эш, күнегүләр эшләү, сорауларга җавап Карточка белән эш Үтелгән материалларны белү Индивидуаль карточкалар белән эш 22 Контроль диктант. Сүз. 1 Белем- күнекмәләрне тикшерү Контроль диктант Үткәннәрне кабатларга 23 Хаталар өстендә эш. Кабатлау. 1 Кабатлау дәресе Сорауларга җавап, күнегүләр эшләү Җибәрелгән хаталарны кабатламау Аңлатмалы сүзлектән “тел” сүзенең мәгнәләрен язып алырга 24 Б.с.ү. “Көз” 1 Катнаш дәрес Рәсем белән эш, диалог төзү, сорауларга җавап “Көз” темасына иркен сөйләшү оештыра алу “Чаңгыда” темасына диалог төзү 25 Тамыр 1 Яна тема өйрәнү Рәсем белән эш, күнегүләр эшләү, сорауларга җавап Тамыр төшенчәсен аңлап, аны сүздән таба белү Кагыйдә, 84нче күнегү 26 Кушымча 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү, сорауларга җавап, диалог төзү Сүздә кушымчаларны таба белү 87нче күнегү 27 Кабатлау. Кушымча, тамыр 1 Материалны ныгыту Сорауларга җавап, күнегүләр эшләү Сүзләрне тамыр һәм кушымчаларга аера белү Иҗади биремнәр IIчирек
1-2 Тамырдаш сүзләр 2 Яна тема өйрәнү Рәсем белән эш, күнегүләр эшләү, тәрҗемә эше Тамырдаш сүзләрне таба белү 96нчы күнегү, 101нче күнегү 3 Сүз ясагыч кушымчалар 1 Яна тема өйрәнү Сорауларга җавап, рәсем белән эш, күнегүләр эшләү Сүз ясагыч кушымчаларны таба һәм дөрес куллана белү Тамырдаш сүзләр оясы төзергә 4 Бер тамырга берничә төр кушымча ялгау 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү, карточка белән эш Тамырга кушымчаларны дөрес ялгый белү Рәсем белән эш 5 Б.с.ү. “Һәр үлән- дус” 1 Катнаш дәрес Сорауларга җавап, диалог төзү, рәсем белән эш Сөйләм бәйлелеген булдыру Бер үләнгә билгеләмә язу 6 Мөнәсәбәт белдерүче куәымчалар 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү Мөнәсәбәт белдерүче кушымчаларны аера белү Кагыйдә, 115нче күнегү 7-8 Татар һәм рус телләрендәге сүзләргә кушымчалар ялгануның үзенчәлекләре 2 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү, тәрҗемә эше Сүзлек диктанты Кушымчаларны дөрес ялгый белү 9 Тамыр һәм ясалма сүзләр 1 Яна тема өйрәнү Табышмаклар чишү, тәрҗемә эше, күнегүләр эшләү Тамыр һәм ясалма сүзләрне аера белү Кагыйдә, 5әр мисал язып килергә 10 Кушма һәм парлы сүзләр 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү, рәсем белән эш, ребурс чишү Кушма һәм парлы сүзләрне аера белү Кагыйдә, 132нче күнегү 11 Кушма һәм парлы сүзләр. Күчереп язу 1 Белем- күнекмәләрне тикшерү Күчереп язу Кагыйдә, 140нчы күнегү 12 Хаталар өстендә эш. Б.с.ү. “Минем туган илем” 1 Катнаш дәрес Сорауларга җавап, диалог төзү, хикәя төзү Бәйләнешле сөйләмне үстерү Туган ил турында 3 мәкал язып килергә 13 Кабатлау. Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы 1 Катнаш дәрес Күнегүләр эшләү Сүзләрне ясалыш һәм төзелеше ягыннан аера белү Тамыр, ясалма, кушма, парлы сүзләр кергән 10 җөмлә табарга 14 Диктант. Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы 1 Белем- күнекмәләрне тикшерү Аңлатмалы диктант Кагыйдәләрне кабатларга 15 Хаталар өстендә эш. Кабатлау 1 Катнаш дәрес Хаталар өстендә эш, күнегүләр эшләү 16 Кабатлау. Тамырдаш сүзләр. 1 Материалны ныгыту Күнегүләр эшләү, тест Тест 139нчы күнегү 17 Кабатлау. Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы. 1 Материалны ныгыту Күнегүләр эшләү Белемнәрне контроль эштә кулланырлык итеп ныгыту 143нче күнегү 18 Контроль эш 1 Белем- күнекмәләрне тикшерү Контроль диктант Кабатларга 19 Хаталар өстендә эш. Кабатлау. 1 Катнаш дәрес Күнегүләр эшләү, рәсем белән эш 144нче күнегү 20 Б.с.ү. “Кыш килде” 1 Катнаш дәрес Сорауларга җавап, диалог төзү, хикәя төзү Дәфтәргә язып бетерергә 21 Кабатлау дәресе. 1 Йомгаклау- кабатлау дәресе Күнегүләр эшләү Иҗади бирем IIIчирек
1 Исем 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү Исемнең нинди сорауга җавап бирүен һәм җөмләдән исемнәрне аерып ала белү 147нче күнегү 2 Исем 1 Материалны ныгыту Күнегүләр эшләү, рәсем белән эш Исемнең нинди сорауга җавап бирүен һәм җөмләдән исемнәрне аерып ала белү Әдәби әсәрдән 3 җөмлә язып алырга, исемнәрнең астына сызарга 3 Исемнәрнең берлек һәм күплек төрләре 1 Яна тема өйрәнү Тәрҗемә эше, күнегүләр эшләү Исемнәргә күплек кушымчасын дөрес ялгау Кагыйдә, 152нче күнегү 4 Исемнәрнең берлек һәм күплек төрләре 1 Материалны ныгыту Рәсем белән эш, тәрҗемә эше, күнегүләр эшләү Исемнәргә күплек кушымчасын дөрес ялгау 156нчы күнегү 5 Б.с.ү. “Кышкы көндә” 1 Катнаш дәрес Сорауларга җавап, диалог төзү, хикәя төзү Хикәя язу Иҗади мөмкинлекләрне үстерү Язып бетерергә 6 Ялгызлык исемнәр 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү Ялгызлык исемнәрне урталыклардан аера белергә Ялгызлык исемнәр белән 5 җөмлә табарга 7 Исемнәрнең килеш белән төрләнеше 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү Килеш төшенчәсенә төшенү 166нчы күнегү 8 Татар телендә килешләр 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү, тәрҗемә эше Килеш төшенчәсенә төшенү Карточка ясарга 9 Татар телендә килешләр 1 Материалны ныгыту Күнегүләр эшләү, тәрҗемә эше Килеш төшенчәсенә төшенү Иҗади бирем 10 Баш килеш 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү, сорауларга җавап Баш килештәге исемнәрне таба белү 175нче күнегү 11 Иялек килеше 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү Баш килештәге исемнәрне таба белү Кагыйдә, и.к. исемнәр белән 5 җөмлә табарга 12 Б.с.ү. “Безнең күршеләр” 1 Катнаш дәрес Сорауларга җавап, диалог төзү, хикәя төзү Сөйләм телен үстерү Күршеләр турында сөйли белергә 13 Юнәлеш килеше 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү, рәсем белән эш, тәрҗемә Исемнәргә юнәлеш килеш кушымчасы ялгый, аларны таба белү Кагыйдә, 181нче күнегү 14 Төшем килеше 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү, тәрҗемә Исемнәргә юнәлеш килеш кушымчасы ялгый, аларны таба белү Кагыйдә, т.к. исемнәр белән 5 җөмлә табарга 15 Чыгыш килеше 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү, рәсем белән эш, сәнгатле уку Исемнәргә юнәлеш килеш кушымчасы ялгый, аларны таба белү Кагыйдә, 189нчы күнегү 16 Урын- вакыт килеше 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү, рәсем белән эш, сәнгатле уку, тәрҗемә Исемнәргә юнәлеш килеш кушымчасы ялгый, аларны таба белү Кагыйдә, 193нче күнегү 17 Сүзлек диктанты. Татар телендә килешләр 1 Белем- күнекмәләрне тикшерү Күнегүләр эшләү Сүзлек диктанты Исемнәрне килеш белән төрләндерә белү 195нче күнегү 18 Хаталар өстендә эш. Б.с.ү. “Яз килә” 1 Катнаш дәрес Күнегүләр эшләү Сөйләм телен үстерү Рәсем буенча сөйли белергә 19 Алмашлык 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү, тәрҗемә эше Алмашлыкларны таба белү Алмашлыклар белән 7 җөмлә төзәргә 20 Алмашлык 1 Материалны ныгыту Күнегүләр эшләү Алмашлыкларны таба белү 206 нчы күнегү 21 Фигыль 1 Яна тема өйрәнү Рәсем белән эш, сәнгатле уку, күнегүләр эшләү Фигыльләрны таба белү 212 нче күнегү 22 Фигыль 1 Материалны ныгыту Рәсем белән эш, сәнгатле уку, күнегүләр эшләү Фигыльләрны таба белү 214 нче күнегү 23 Б.с.ү. “Ташу вакыты” 1 Катнаш дәрес Сорауларга җавап, диалог төзү Сүзлек диктанты Сөйләм телен үстерү 218 нче күнегү 24 Фигыльнең заман белән төрләнеше 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү Фигыльләрдәге заман төшенчәсен аңлау 219 нчы күнегү 25 Фигылнең заман белән төрләнеше 1 Материалны ныгыту Күнегүләр эшләү Фигыльләрдәге заман төшенчәсен аңлау Индивидуаль карточкалар белән эш 26 Кабатлау. Исем, алмашлык, фигыл 1 Кабатлау дәресе Күнегүләр эшләү Сүз төркемнәрен аера белү Тексттан исем, фигыл, алмашлыкларны табарга 27 Контроль эш. Үткән темалар буенча 1 Белем- күнекмәләрне тикшерү Контроль диктант Үткәннәрне кабатлау 28 Хаталар өстендә эш. Кабатлау. 1 Катнаш дәрес Күнегүләр эшләү Сүз төркемнәрен аера белү 224нче күнегү 29 Б.с.ү. “Куян” 1 Катнаш дәрес Сорауларга җавап, диалог төзү, хикәя төзү Сөйләм телен үстерү Эчтәлеген сөйләргә 30 Кабатлау 1 Йомгаклау- кабатлау дәресе Күнегүләр эшләү Сүз төркемнәрен аера белү Берәр йорт хайваны турында сөйләргә өйрәнергә IVчирек
1 Сыйфат 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү, рәсем белән эш Сыйфат сүз төркемен таба белү Кагыйдә, 227нче күнегү 2 Сыйфат 1 Материалны ныгыту Күнегүләр эшләү, рәсем белән эш Сыйфат сүз төркемен таба белү 232нче күнегү 3 Б.с.ү. “Безнең өйдә” 1 Катнаш дәрес Сорауларга җавап, диалог төзү, хикәя төзү Сөйләм телен үстерү Гаилә турында сөйли белергә 4 Синоним сыйфатлар 1 Яна тема өйрәнү Сүзлек эше, Күнегүләр эшләү Үзлектән эш Синоним төшенчәсен аңлау Синонимнар сүзлегеннән өч сүз язып алырга 5 Антоним сыйфатлар 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү, тәрҗемә эше Сыйфатларның антонимнарын таба белү Кагыйдә, 241нче күнегү 6 Сыйфатларның исемне ачыклап килүе, җөмләдәге роле 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү Сыйфатларның исемне ачыклап килүен аңлау 117нче бит, сорауларга җавап 7 Сан 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү Сан сүз төркемен аера белү Кагыйдә, 249нчы күнегү 8 Кабатлау. Сыйфат. Сан. 1 Материалны ныгыту Күнегүләр эшләү, тәрҗемә эше Сүзлек диктанты Сан сүз төркемен аера белү Индивидуал карточкалар белән эш 9 Б.с.ү. “Футбол” 1 Катнаш дәрес Сорауларга җавап, диалог төзү, хикәя төзү Сөйләм телен үстерү Диалог төзергә 10 Сүзтезмә һәм җөмлә 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү, рәсем белән эш,карточка белән эш Сүзтезмә белән җөмләнең аермасын белү Кагыйдә, 263нче күнегү 11 Әйтү максаты буенча җөмлә төрләре 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү, диалог төзү Җөмлә төрләрен аера белү Кагыйдә, 271нче күнегү 12 Әйтү максаты буенча җөмлә төрләре 1 Материалны ныгыту Күнегүләр эшләү, диалог төзү Җөмлә төрләрен аера белү Кагыйдә, 272нче күнегү 13 Җөмләнең баш кисәкләре 1 Яна тема өйрәнү Күнегүләр эшләү, тәрҗемә эше Җөмләнең баш кисәкләрен таба белү Кагыйдә, 282нче күнегү 14 Җөмләнең баш кисәкләре. 1 Белем- күнекмәләрне тикшерү Күнегүләр эшләү, тәрҗемә эше Җөмләнең баш кисәкләрен таба белү 286нчы күнегү 15 Хаталар өстендә эш. Б.с.ү. “Яңгыр” 1 Катнаш дәрес Сорауларга җавап, диалог төзү, хикәя төзү Сөйләм телен үстерү Яңгыр турында шигырь табып күчереп язарга 16 Кабатлау. Җөмлә. 1 Кабатлау дәресе Күнегүләр эшләү 290нчы күнегү 17 Җөмләнең баш кисәкләре 1 Белем- күнекмәләрне тикшерү Контроль күчереп язу Үткәннәрне кабатлау 18 Хаталар өстендә эш. Җөмлә кисәкләре 1 Катнаш дәрес Күнегүләр эшләү Җөмлә кисәкләрен таба белергә Иҗади бирем 19 Килешне кабатларга 1 Материалны ныгыту Күнегүләр эшләү Килеш белән төрләндерә белү 295нче күнегү 20 Контроль эш. Үткән темалар буенча 1 Белем- күнекмәләрне тикшерү Контроль диктант Үткәннәрне кабатларга 21 Хаталар өстендә эш. Кабатлау. 1 Катнаш дәрес Күнегүләр эшләү Үтелгән темаларны белергә 263нче күнегү 22 Күнегүләр эшләү 1 Материалны ныгыту Күнегүләр эшләү Үтелгән темаларны белергә 263нче күнегү 23 Гомумиләштереп кабатлау 1 Материалны ныгыту Күнегүләр эшләү Үтелгән темаларны белергә 263нче күнегү 24 Йомгаклау 1 Йомгаклау- кабатлау дәресе Күнегүләр эшләү Үтелгән темаларны белергә Татар китапларын укырга

Приложенные файлы


Добавить комментарий