Внутришня та зовнишня политика данила галицкого


Тема: Внутрішня та зовнішня політика Данила Галицького.
Мета:
формувати уявлення про Галицько-Волинську державу як спадкоємицю традицій Київської Русі, показати роль Данила Галицького в процесі державотворення, висвітлити засади його внутрішньої та зовнішньої політики, вдосконалювати вміння роботи з лінією часу, аналізувати історичні факти та події,
розвивати вміння виділяти головне та вдосконалювати роботу з лінією часу, вдосконалювати вміння, систематизувати свої знання за допомогою програми «TEST W»;
виховувати повагу до історичного минулого, національну свідомість на основі особистого сприймання історії.
Тип уроку: комбінований
Обладнання: підручник, зошити, уривок з мультимедійного диска «Історія України - 7 клас» видавництво «Нова школа», комп’ютерна презентація уроку, плакат «Дерево цілей», картки, тестова розробка в програмі «Power Point», кубик.
Н А В Ч А Л Ь Н О – М Е Т О Д И Ч Н Е З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я У Р О К У
1. Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки України. – К.: Вид-во «Перун»
2. Смолій. В.А., Степанков В.С. Історії України : Підручник для 7 кл. – К.: Генеза, 2007 р.
3. Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 88 с. – (Серія «Золота педагогічна колекція»)
4.Марченко О.С. Історія України. 7 клас: Матеріали до уроків.. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2007, - 144с.- (Бібліотека творчого вчителя).
5. Усі уроки до курсу «Історія України». 7 клас. / Упоряд. Н.І. Харківська. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. - 272 с.
Етап уроку Методи, прийоми Учнівські компетенції
І. Організаційний момент Перевірка присутності та готовності Привітання
Робота з епіграфом уроку Організаційні вміння,
емоційну налаштованість
ІІ. Мотивація навчальної діяльності Притча Уважність та мотивація до вивчення
ІІІ. Перевірка домашнього завдання Вправа «Дерево пізнання» Розвиток комунікативних здібностей та систематизація набутих знань
ІV. Актуалізація опорних знань Вправа «Знайди помилку»
Логічне мислення
V. Вивчення нового матеріалу Вправа «Дерево цілей»
Перегляд відеосюжета.
Робота в робочих зошитах під час перегляду Вміння виділяти головне та вдосконалення роботи з лінією часу.
Зацікавленість темою
VІ. Первинне закріплення знань Вправа «Продовж розповідь» Мовленнєві та комунікативні здібності
VІІ. Контроль і самоперевірка знань Тестування (програма «Power Point») Аргументація до покращення знань з вивченого матеріалу
VІІІ. Підбиття підсумків. Рефлексія Оцінювання учнів за оцінною карткою Вправа «Вільний мікрофон» Об’єктивне оцінювання набутих знань
ІХ. Інформація про домашнє завдання
Вправа «Кубик» Хід уроку
І. Організація початку уроку
Привітання учнів
Робота з епіграфом уроку
Шановні учні 7 класу, епіграфом сьогоднішнього уроку є
«Сей же король Данило [був] князем добрим, хоробрим і мудрим, який спорудив городи многії, і церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикрасами, і братолюбством він світився був із братом своїм Васильком.
Сей же Данило був другим по Соломоні…»
Галицько-Волинський літопис.
Як ви гадаєте про кого йтиметься на уроці?
Отже, наприкінці уроку ми повернемось до епіграфу і спробуємо його спростувати чи підтвердити.
Вчитель оголошує тему уроку.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Притча
Жили-були собі маленькі жабенята, які організували змагання з бігу. Їхньою ціллю було забратися на вершину вежі.
Зібралося багато глядачів, які хотіли подивитися на ці змагання і посміятися над їхніми учасниками. Змагання розпочалися.
Правда, те, що ніхто із глядачів не вірив, що жабенята зможуть забратися на вершину вежі. Чутні були такі репліки: «Це занадто складно!», «Вони НІКОЛИ не заберуться на вершину!» або «Немає шансів! Вежа занадто висока!». Маленькі жабенята почали падати. Одне за другим... за винятком тих, у якого відкрилося друге дихання, вони стрибали усе вище і вище... Юрба все одно кричала: «Занадто важко!!! Жоден не зможе це зробити!». Ще більше жабенят утомилися й падали... Тільки ОДНЕ піднімалося усе вище й вище... Той єдиний не піддався!!!
Зрештою, усі піддалися. За винятком того одного жабеняти, яке, доклавши всіх зусиль, забралося на вершину! Тоді всі жабенята захотіли дізнатися, як йому це вдалося? Один учасник запитав, як же цьому жабеняті, що добрався до вершини, вдалося знайти у собі сили? Виявляється переможець був ГЛУХИМ.
Під час сьогоднішнього уроку, я бажаю вам досягти вершини пізнання, не дивлячись ні на які перепони. І бути такими цілеспрямованими, як переможець з притчі.
ІІІ. Перевірка домашнього завдання
Вправа «Дерево пізнання»
На попередньому уроці учні складали запитання до параграфа, тому на цьому уроці пропонується відповісти на поставлені ними запитання з «Дерева пізнання».
ІV. Актуалізація опорних знань.
Вправа «Знайди помилку»
Учитель у своєму повідомленні припускається помилок, які слід знайти. Учням з середнім та низьким рівнем знань дається індивідуальні завдання на картках з виділеними помилками і пропонується виправити їх.
Текст з помилками.
Катастрофа на р. Дніпро стала наслідком неузгодженості дій руських воєначальників. Подолавши спротив населення, монголи спустошили Галицьке та Волинське князівства. Після цього ринулись на Київ. Захист Києва тривав три доби, є символом боягузтва руського народу. Захоплення монголами Галицько-Волинського князівства посилило розпочате Васильком Романовичем об’єднання Південно-Західної Русі
V. Вивчення нового матеріалу. Вправа «Дерево цілей»
Учням пропонується із переліку цілей, обрати ті цілі, які можна буде реалізувати у ході вивчення даної теми.
* У ході вивчення теми уроку можна
реалізувати з шести листочків-цілей чотири.
Перегляд відеосюжета (з мульти-медійного підручника «Історія України - 7 клас»
видавництво «Нова школа») .

Робота в робочих зошитах під час перегляду.
Під час перегляду учні у зошитах розташовують на лінії часу почуті основні дати та події. Після перегляду на комп’ютері з’являється лінія часу з усіма датами та подіями (програма «Power Рoint»). Учні 7 класу перевіряють правильність складання лінії часу один у одного.
VІ. Первинне закріплення знань.
Вправа «Продовж розповідь»
Кожен учень по-черзі називає речення, але так, що була утворена розповідь про почуте під час вивчення нового матеріалу. Кожне речення оцінюється в один бал.
VІІ. Контроль і самоперевірка.
Тестування (програма «Power Point»)
Учні відповідають на тестові питання за комп’ютерними слайдами. Якщо дитина дала правильну відповідь, квадратик стає зеленим, а якщо не - правильну – залишається червоним. Тести складаються з 10 запитань. Одна правильна відповідь оцінюється в один бал.
VІІІ. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.
Оцінювання учнів.
Оцінювання учнів відбувається за оціночним табло:
Вправи «Текст з помилками» «Робота в зошитах» (лінія часу «Продовж розповідь» Тестування за програмою «Power Point» Середній бал
Прізвище та ім’я учня Вправа «Вільний мікрофон»
Давайте пригадаємо епіграф нашого уроку. Чи згодні ви з ним?
На початку уроку ви ставили перед собою цілі, над якими працювали. Розкажіть, як кожен із вас досягнув своєї цілі? Що нового дізнався на уроці? Чим вам цей урок сподобався і чим запам’ятався? (Говорить тільки той, у кого в руках знаходиться мікрофон, всі інші уважно слухають)
ІХ. Інформація про домашнє завдання.
Вправа «Кубик».
На дошці записані завдання і залежно від комбінації точок, які випадають на кубику, кожний учень вибирає свою частину завдань на дошці.
Прочитати параграф - 22 (підручник В.А.Смолій Історія України 7 клас) с. 130-134. та виконати завдання в контурній карті
Прочитати параграф - 22 (підручник В.А.Смолій Історія України 7 клас) с. 130-134 та відповісти на питання на с. 134 №1-10
Прочитати параграф - 22 (підручник В.А.Смолій Історія України 7 клас) с. 130-134 та написати повідомлення на тему : «Політика наступників Данила Романовича.».
Прочитати параграф - 22 (підручник В.А.Смолій Історія України 7 клас) с. 130-134 та скласти кросворд за вивченою темою.
Прочитати параграф - 22 (підручник В.А.Смолій Історія України 7 клас) с. 130-134 та виконати завдання 1 на с135.
Прочитати параграф - 22 (підручник В.А.Смолій Історія України 7 клас) с. 130-134 та відповісти на питання 23 на с.135 (скласти політичний портрет Данила Галицького).

Приложенные файлы


Добавить комментарий