Постановление правителства области 23 45 от 02.02.2015